Pomoc dla zamku w Czorsztynie

Niespodziewane uszkodzenia muru północnego w dolnej części zamku w Czorsztynie, postawiły dyrekcję Pienińskiego Parku Narodowego, który ma zamek pod swoją opieką, przed koniecznością jego niezwłocznej naprawy i zabezpieczenia.
W uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Krakowie stworzono program zabezpieczenia murów wraz z fundamentami, a koszt tego przedsięwzięcia ma wynosić 743 294, 35 zł.

OSOBY CHCĄCE WSPOMÓC ZAMEK, PROSIMY O KONTAKT BEZPOŚREDNIO Z PIENIŃSKIM PARKIEM NARODOWYM, KTÓRY MA GO POD SWOJĄ OPIEKĄ.

 

Czorsztyn brama