Pomoc dla zamku w Czorsztynie

Niespodziewane uszkodzenia muru północnego w dolnej części zamku w Czorsztynie, postawiły dyrekcję Pienińskiego Parku Narodowego, który ma zamek pod swoją opieką, przed koniecznością jego niezwłocznej naprawy i zabezpieczenia. Nadchodząca zima może dodatkowo pogorszyć stan murów, dlatego prace należy rozpocząć jak najszybciej.
W uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Krakowie stworzono program zabezpieczenia murów wraz z fundamentami, a koszt tego przedsięwzięcia ma wynosić 743 294, 35 zł.

Nasza Fundacja, w porozumieniu z Pienińskim Parkiem Narodowym, podjęła się zorganizowania zbiórki funduszy na rzecz prac konserwacyjnych na zamku czorsztyńskim.
Podstawą jest §6, punkt 3. Statutu Fundacji, mówiący, że Fundacja realizuje swoje cele poprzez realizację i wspieranie działań związanych z ochroną i promocją lokalnych zabytków.

Aby przybliżyć wydatki jakie związane są z pracami na zamku czorsztyńskim podajemy przykłady inwestycji:
– wykonana ostatnio renowacja muru południowego zamku: 507 252, 45 zł
– planowane zagospodarowanie zamku dolnego: 4 344 436, 83 zł ( w tym kwota na prace przy murze północnym).

Niezbędny jest również remont tarasów zamku górnego, do których przenika woda. Koszt remontu nie został jeszcze opracowany.

Osoby i instytucje zainteresowane pomocą mogą się kontaktować z Fundacją : kontakt@zalewczorsztynski.pl
lub przekazywać datki na konto Fundacji, z dopiskiem “Prace konserwatorskie na zamku w Czorsztynie”:
Pieniński Bank Spółdzielczy, Rynek 12, 34-450, Krościenko nad Dunajcem, numer konta: 09 8817 0000 2001 0400 1812 0001

Czorsztyn brama