Fundacja

logofundacjaFundacja Promocji i Rozwoju „Zalew Czorsztyński”

Strona internetowa www.zalewczorsztynski.pl należy do Fundacji Promocji i Rozwoju „Zalew Czorsztyński”, a jej zadaniem jest przekazanie informacji o rejonie, jego atrakcjach i walorach.

Celem Fundacji jest podejmowanie działań na rzecz promocji i upamiętniania lokalnej historii, kultury i tradycji, promocji lokalnej turystyki oraz wspomagania rozwoju ekonomicznego rejonu Zalewu Czorsztyńskiego.
Działalność Fundacji obejmuje głównie obszar gmin Czorsztyn, Łapsze Niżne, Ochotnica Dolna, Krościenko nad Dunajcem, Szczawnica i Nowy Targ, a terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w zakresie realizacji celów statutowych.
Organem sprawującym nadzór nad Fundacją jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Fundacja Promocji i Rozwoju „Zalew Czorsztyński” została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Krakowa- Śródmieścia, XII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000645984
Numer NIP: 6832091683
Numer REGON: 365821820

 

FOUNDATION

The Foundation for the Promotion and Development of the „Czorsztyn Lake” area was registered in the District Court in Krakow- Srodmiescie, XII Commercial Department under the KRS number 0000645984 in 2016.

Our objectives are to take up actions to promote and commemorate the local history, culture and tradition as well as support the economic growth of the Czorsztyn Lake region. The Foundation is subject to the supervision of the Ministry of Culture and National Heritage.

NIP numer: 6832091683
REGON number: 365821820