O stronie

Strona ta ma ukazać turystom walory rejonu zalewu czorsztyńskiego, zachęcić do przyjazdu oraz przekazać niezbędne wskazówki dotyczące atrakcji, noclegów, wydarzeń oraz inwestycji. Strona należy do Fundacji Promocji i Rozwoju "Zalew Czorsztyński".
_______________________________________________________________________________________________________________