Fundacja

Celem Fundacji jest podejmowanie działań na rzecz promocji i upamiętniania lokalnej historii, kultury i tradycji, promocji lokalnej turystyki oraz wspomagania rozwoju ekonomicznego rejonu Zalewu Czorsztyńskiego.
NIP: 6832091683. Konto bankowe: Pieniński Bank Spółdzielczy, Rynek 12, 34-450, Krościenko nad Dunajcem, numer konta: 09 8817 0000 2001 0400 1812 0001. Fundacja została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Krakowa- Śródmieścia, XII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000645984. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister ds. Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Foundation

The Foundation for the Promotion and Development of the „Czorsztyn Lake” area was registered in the District Court in Krakow- Srodmiescie, XII Commercial Department under the KRS number 0000645984 in 2016. Our objectives are to take up actions to promote and commemorate the local history, culture and tradition as well as support the economic growth of the Czorsztyn Lake region. NIP numer: 6832091683. REGON number: 365821820. Bank Account: Pieniński Bank Spółdzielczy, Rynek 12, 34-450, Krościenko nad Dunajcem, account number: 09 8817 0000 2001 0400 1812 0001. The Foundation is subject to the supervision of the Ministry of Culture and National Heritage.