Fundacja

Celem Fundacji jest podejmowanie działań na rzecz promocji i upamiętniania lokalnej historii, kultury i tradycji, promocji lokalnej turystyki oraz wspomagania rozwoju ekonomicznego rejonu Zalewu Czorsztyńskiego.
NIP: 6832091683. Konto bankowe: Pieniński Bank Spółdzielczy, Rynek 12, 34-450, Krościenko nad Dunajcem, numer konta: 09 8817 0000 2001 0400 1812 0001. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister ds. Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Fundacja została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Krakowa- Śródmieścia, XII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000645984.

The Foundation was registered in the District Court in Krakow- Srodmiescie, XII Commercial Department under the KRS number 0000645984.
NIP number- 6832091683
The Foundation is supervised by the Ministry of Culture and National Heritage.